بستن


 

شهرداری شيراز در خدمت شهروندان عزيز و صميمی شيراز

بازديد کنندگان گرامی؛

حضور شما را در پايگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز گرامی داشته و موجب امتنان است اگر پيشنهادهای خود را برای ما ارسال فرماييد. شما می توانيد روزانه شاهد تغييراتی در صفحات اين پايگاه باشيد. مطالب بعضی از صفحات نيز مانند «مناقصه ها و مزايده ها» و «اخبــــار و اطلاعيه ها» بصورت روزانه  به هنگام می شود.

پایگاه اینترنتی "شیراز - شهر راز"

15 /12 /86

نشر یه الکترونیکی روابط "شماره 90"

16 /12 /86

نشر یه الکترونیکی روابط "شماره 91"

27 /12 /86

پایگاه اینترنتی "سازمان عمران"

27 /12 /86

نامه الکترونيکی به شهردار

دفتر شهردار

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت آموزش، تشکیلات و بهبود روشها

گروه مطالعات و پژوهش

مرکز سيستم اطلاعات جغرافيايی شيراز

پايگاه اطلاع رسانی و اينترنت

مديريت امور اداری

مديريت امور مالی

مديريت درآمد

سازمان مشارکت های اقتصادی

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی

سازمان پارکها و فضای سبز

سازمان تنظيف و بازيافت مواد

سازمان خدمات موتوری

سازمان ميادين و ساماندهی مشاغل

سازمان بهشت احمدی

مديريت امور فرهنگی و هنری

مديريت امور اجتماعی

سازمان اتوبوسرانی شيراز

سازمان تاکسيرانی شيراز

سازمان حمل و نقل و  ترافيک

سازمان پايانه های مسافربری

اداره مطالعات و برنامه ريزی حمل و نقل

مرکز کنترل ترافيک شيراز

آموزش فرهنگ ترافیک

مديريت فنی

مديريت عمرانی

سازمان عمران

مديريت شهرسازی و برنامه ريزی شهری

مديريت کنترل و نظارت ساختمان

مديريت طراحی و نقشه برداری

شهرداری منطقه يک

شهرداری منطقه دو

شهرداری منطقه سه

شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه پنج

شهرداری منطقه شش

شهرداری منطقه هفت

شهرداری منطقه فرهنگی تاريخی

 Best viewed by IE 6.0 and 800*600 resolution

  

HTMLCounter.com

 تعداد بازديد از اين صفحه:


© 2000-2020, ICT Organization of Shiraz Municipality

Contact: ic to @ shirazcity . org