محمد رضا بذرگر

متولد 1342

دکترای شهر سازی و عضو هيأت علمی دانشگاه شيراز

رئيس شورا و عضو کميسيون عمران و حمل و نقل

سوابق شغلی: معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شيراز، سابقه فعاليت در جهاد سازندگی، وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی

Email: bazrgar@shirazcity.org

                 

سيروس پاک فطرت

متولد 1343

کارشناس حقوق قضائی و کارشناسی ارشد مديريت دولتی

سخنگوی شورا، عضو کميسيون فرهنگی و امور اجتماعی

سوابق شغلی: 18سال امور اداری و مديريتی، مدیر نهضت سواد آموزی استان فارس

Email: pakfetrat@shirazcity.org

                 

محمود پاکشير

متولد 1329

دکترای متالورژی

رئیس کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها

سوابق شغلی: استاد دانشگاه شيراز (از سال 62)، رئیس شورای اسلامی شهرستان شیراز و نایب رئیس شورای اسلامی استان فارس

Email: pakshir@shirazcity.org

           

بهزاد حاجات نيا

متولد 1351

کارشناس مهندسی کشاورزی

عضـو هيـأت رئيسـه (منشی دوم) و عضــو کميسيون عمـــران و حمل و  نقل و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

سوابق شغلی: اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس و بخشدار کوار

Email: hajatnia@shirazcity.org

     

غلام مهدی حقدل

متولد 1338

کارشناس ميکرب شناسی

رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی

سوابق شغلی: امور درمانی و امور فرهنگی، تکنسین آزمایشگاه شرکت  نفت و مسئول بسیج شرکت نفت مستقر در شیراز

Email: haghdel@shirazcity.org

       

مهدی خانی

متولد 1344

کارشناس مديريت و مکانيک

رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل و عضو کميسيون تلفیق و هماهنگی دستگاهها

سوابق شغلی: مسؤول اجرايی صنايـع خودرو صنايـع خودکفايی وزارت سپاه در فارس، مدير مجتمع اقتصادی کميته امداد امام (ره) استان کهکيلويه و بوير احمد، شهردار بافت قديم شيراز، شهردار کازرون، مسؤول اجرايی صندوق عمران موقوفات فارس، مدير پروژه های بين الحرمين و سعدی در شهرداری شيراز، مدير عامل سازمان تاکسيرانی شيراز و رئيس اتحاديه سازمان های تاکسيرانی کشور

Email: khani@shirazcity.org

    

جليل خيرات

متولد 1349

کارشناس ارشد حقوق قضایی (گرایش حقوق عمومی)

عضو هیأت رئیسه، منشی اول شورا و عضو کميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقی و عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی

سوابق شغلی: رئيس شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای کلیه ادارات تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان فارس

Email: kheyrat@shirazcity.org

    

زين العابدين عرب

متولد 1336

کارشناس مديريت و تربيت بدنی

عضو هيأت رئيسه، خزانه دار شورا، عضو کميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقی و کميسيون فرهنگی و امور اجتماعی و کمیسیون تلفیق و هماهنگی دستگاهها و یاوران شورا و مسئول کمیته رسیدگی به درخواستها و شکایات مردمی

سوابق شغلی: دبير آموزش و پرورش

Email: arab@shirazcity.org

            

سيد عبدالرسول ميری

متولد 1342

سطح حوزوی و ديپلم دولتی

عضو کميسيون عمران و حمل و نقل

سوابق شغلی: مسؤول بنيــاد شهيد بيضــاء، مسؤول حوزه نمــايندگی ولی فقيه در ستاد آزادگان استان فارس، معاونت فرهنگی بنياد شهيد شيراز، بازرس اداره کل بنياد شهيد فارس، استاد دانشکده پياده نظام، رئیس شعبه یک شورای حل اختلاف، عضو هیئت کاراته استان فارس و عضو هیئت کونگ فو کشوری

Email: miri@shirazcity.org

               

احمد رضا نقیب زاده

متولد 1355 شیراز

کارشناس مهندسی عمران و کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی

عضو هیأت رئیسه شورا، نایب رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، عضو کميسيون تلفیق و هماهنگی دستگاهها، مسئول کمیته پیگیری و نظارت بر مصوبات شورا

سوابق شغلی: مشاور عمران و شهرسازی شهرداری شیراز و دفتر فنی استانداری فارس

Email: naghibzadeh@shirazcity.org

 


Copyright © 2006, Shiraz City Council. All Rights Reserved.