بازگشت

چند نمايی از مراسم گراميداشت ياد حسين (ع) و ياران وفادارش در کربلا، بازگوينده حضور همگانی اهالی شيراز در آستانه شاهچراغ، شب و روز، علمدار و سقا و اشک ريزان


عکس های اختصاصی

پايگاه شهرداری شيراز

© 2002